Как можете да опишете разликата между бром и хлор?


Отговор 1:

По отношение на периодичната таблица бромът се намира точно под хлора. Това означава, че има по-ниска стойност на йонизационна енергия и стойност на електроотрицателност, но по-висок атомен радиус. В допълнение, хлорът има 17 протона, докато бромът има 35 протона.

По отношение на свойствата те са сходни, тъй като се намират в група 17, която представлява халогените. Не знам обаче конкретните разлики.

Надявам се това да отговори на вашия въпрос!