Каква е разликата между бетонните цилиндри и кубчетата?


Отговор 1:

Ако питате за методите на тест за компресия ...

Разликата е начинът, по който работят под натоварването.

Поради ефекта на Поасон, стоманените плочи на тестова машина осигуряват ограничение на натоварените лица на образеца.

Тъй като височината на куба е по-ниска от тази на цилиндъра, сърцевината на куба, засегната от ограничението, което води до по-високи резултати от изпитванията на компресията на кубовете в сравнение с цилиндрите.