Каква е разликата между цитоплазма, цитозол и протоплазма?


Отговор 1:

Ще наблюдавате, че основната част от клетъчната течност може да бъде разделена на две. Един, който е вътре в нуклеуса, и друг, който се намира извън нуклеуса.

Така че имайте предвид, че течността вътре в Нуклеус се нарича нуклеоплазма, а течността отвън се нарича Cytosol, която не се съдържа във нито една органела, а цитоплазмата - течността, която е вътре в органела, с изключение на нуклеуса.