Каква е разликата между VBA и VB 6.0?


Отговор 1:

VBA или Visual Basic за приложения е версия на Visual Basic, която се използва в приложенията на Office, за да ви позволи да пишете код, който може да манипулира Word, Excel, PowerPoint и други части на Office. Използва модела на Office Object, за да се запознае с документи и техните характеристики.

VB или просто обикновен Visual Basic е език за програмиране, който ви позволява да правите приложения. По-старият VB6 е най-подобен на VBA. Новият VBNET е по-тясно свързан със C #. Нито една от тях не се поддържа добре от Microsoft. (VB6 е преустановен за известно време.)

Като алтернатива може да искате да разгледате Xojo. Той използва език за програмиране, подобен на VB, има поддръжка за Office Object Model и ви позволява да правите приложения за Windows, macOS, Linux, Pi, iOS и web.


Отговор 2:

Синтаксисът на VBA и VB 6.0 са същите.

VB -Visual Basic

Vb 6.0 можем да създадем изпълними програми (.exe файл), които могат да бъдат инсталирани.

VB представляват като самостоятелно приложение.

VB е напълно компилиран.

VBA - Visual Basic за приложение

VBA, не можем да създадем изпълними програми.

VBA се занимава с програмиране в Microsoft Office Application като Word, Excel и Outlook и т.н.

VBA е частично съставен