Каква е разликата между „завърши да направиш нещо“ и „направи нещо“?


Отговор 1:

Завършете да направите нещо е неправилна конструкция. напр. завършвам да върша домакинската работа. Това е неправилно, защото използвате финиш, настоящото просто, за да опишете нещо, което сте завършили в миналото. Ако използвате миналото просто, завършено, все още има проблем. напр. завърших да направя измиването. Ето, вие правите инфинитивен (да правите) обект. не можеш да направиш това. Обектът трябва да е някаква форма на съществителното. Това е една от причините да използваме герунди на английски.

напр. завърших „прането“ на измиването. Сега вашето изречение е правилно, защото герунът „да правиш“ е част от предмета ...... пране. С други думи той отговаря на въпроса „какво е завършено“? Следователно това е обект. Може да помислите „да се измие“ за „това“. Довърших го. Завърших го.

Моят отговор може да не е перфектен, тъй като не съм учител по граматика, но е точен по отношение на промените, които трябва да направите, включително използването на заглавие.